Tävlingsregler

Tävlingen är gratis att delta i. Tävlingen finns tillgänglig via Trafikskolan i Norbergs webbplats www.trafikskolaninorberg.se. Tävlingen går ut på att svara på de 2 tävlingsfrågorna och motivera varför just du ska vinna tävlingen.

  • Av de inskickade bidragen kommer 25 vinnare att utses. Vinner gör den som svarar rätt på alla tävlingsfrågorna och lämnar den bästa motiveringen.
  • Juryn består av Johan Dahlborg (Trafikskolan i Norberg) och Robert Lindstedt (GRS Digital AB). Deras beslut kan inte överklagas.
  • Tävlingsprisernas ungefärliga värde: 1:a pris ~22 000 SEK, 2:a 4 000 SEK, 3:e 2 000 SEK, 4-25:e 1 000 SEK
  • Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.
  • Tävlingen pågår till och med 17 september 2015
  • Vinnaren ansvarar själv för att söka tillstånd och uppfylla de lagar som är förknippade att ta körkort i Sverige vid den aktuella tidpunkten.
  • Vinsterna går ej att bytas ut mot kontanter.
  • Vinnarna publiceras på www.trafikskolaninorberg.se samt underrättas personligen via e-post senast fjorton dagar efter tävlingens slut.
  • Personer anställda eller familjemedlemmar till dessa på Trafikskolan i Norberg & GRS Digital  får ej deltaga i tävlingen.
  • Eventuella tvister om tävlingsreglerna avgörs av Johan Dahlborg, tävlingsansvarig på Trafikskolan i Norberg. Hans beslut kan inte överklagas.

Trafikskolan i Norberg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att informera och marknadsföra våra produkter och ev. samarbetspartner. Du kan genom att skriva till Trafikskolan i Norberg, Myntgatan 5A,738 31 Norberg begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring av annat. Du har rätt att en gång årligen få information om hur dina personuppgifter används genom att begära detta hos ovanstående adress. Har du frågor eller vill avanmäla din adress maila till info@trafikskolaninorberg.se

• Trafikskolan i Norberg är inte ansvarig för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför Trafikskolan i Norberg’s rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: felaktig, ofullständig, avbruten, fördröjd eller på annat sätt missad information orsakad av webbside användaren, dennes datautrustning, dataprogram, eller annan teknisk utrustning som användes för att genomföra tävlingen. Problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik. Fel i Internet online system och/eller Internet leverantörens datautrustning och/eller dataprogram, misslyckad och/eller ofullständig e-post funktionalitet hos systemleverantör eller tävlingsdeltagaren beroende på tekniska problem och/eller hög trafikbelastning på Internet eller webbsida och/eller kombination av detta. Skada eller fel som kan uppstå på tävlingsdeltagares och/eller annans datautrustning, dataprogram och/eller lagrad data som följd av deltagande i tävlingen. Förändrad lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut eller annan liknande händelse.

Övriga villkor:

Presentkorten / Värdebevisen är giltiga från 1 januari 2016, detaljerade villkor kring presentkorten ges vid eventuell vinst.