Sekretesspolicy

Senast uppdaterat; 2014-08-14

Grundläggande principer

Trafikskolan i Norberg förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling och användning av information och kontaktuppgifter

Trafikskolan i Norberg erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats boka kurser, göra förfrågningar eller lämna kommentarer. Vi får information om ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och information som är nödvändig för din betalning.

Vi använder elevens personnummer vid bokning av kunskaps och körprov hos Trafikverket, adressuppslag och kreditprövning.

Genom din registrering och/eller bokning samtycker du till att Trafikskolan i Norberg AB lagrar de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Trafikskolan i Norberg AB såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, direktmarknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Säkerhet

Trafikskolan i Norberg skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vi använder oss av SSL kryptering och våra betalningspartners, NETS och Handelsbanken uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS.

Rättelse, insyn och återkallelse

Trafikskolan i Norberg AB, 556773-3638, 0223-20013, Myntgatan 5A, 738 31 Norberg, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Trafikskolan i Norberg därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Trafikskolan i Norberg är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Trafikskolan i Norberg AB
Myntgatan 5A
738 31 Norberg

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på trafikskolaninorberg.se, förbehåller sig Trafikskolan i Norberg AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen trafikskolaninorberg.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Trafikskolan i Norberg AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Trafikskolan att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Trafikskolan i Norberg AB behandlar dina personuppgifter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *