Riskettan

Riskettan är en obligatorisk kurs som ger dig kunskap om, och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

Under Riskettan får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Du ska också kunna:

  • återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor.
  • återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet.
  • återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc.
  • redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

Båda delar i riskutbildningen måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov.

Kommande tillfällen för Riskutbildning del 1:

1/8 kl 17.00

15/8 kl 17.15

Pris/deltagare inkl. material 800:-.

Vi bjuder på fika!

För bokning av riskettan, kontakta oss.