Körkortsboken

Körkortsboken är framför allt en lärobok för dig som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den grundläggande ”körkortsteorin” samt den speciella fordonsteorin för personbil.

Körkortsboken

Körkortsboken är även en utmärkt grundbok för de andra behörigheterna, t ex A- eller C-körkort. Då kompletteras den med en lärobok för respektive behörighet, t ex MC-boken eller Tung trafik.

De olika kapitlen i Körkortsboken:

 • Introduktion – hur vägen till körkort ser ut och grundläggande begrepp.
 • Stadskörning – körning i tätbebyggt område och parkering.
 • Landsvägskörning – påfart/avfart från landsväg, omkörning, viltfaran och motorväg.
 • Bilen – bilens säkerhet, köregenskaper och säkerhetskontroller.
 • Mörkerkörning – risker vid mörkerkörning och fakta om belysningen.
 • Halkkörning – olika former av halt väglag och hur man hanterar dessa.
 • Människan – erfarna/oerfarna förare, stress och alkohol.
 • Miljön – negativ hälso-/miljöpåverkan och ekonomisk körning.
 • Kompletteringar – hastighetsregler, besiktning, försäkring och lastning.
 • Om olyckan är framme – hur du agerar och vanliga olyckstyper.
 • Utomlands med bilen – vad som gäller när du kör utomlands (frivilligt kapitel).
 • Övrigt – definitioner/förklaringar, lagtext och register.

Häftet Vägmärken och vägmarkeringar levereras tillsammans med Körkortsboken utan extra kostnad.