Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller en privatkunds rätt att avbeställa utbildningstjänst samt trafikskolans och kundens rätt till ersättning på grund av att utbildning ställs in, ändras tidsmässigt eller på liknande sätt avviker från vad som avtalats.

Bokning

När vi tagit emot er bokning får ni en orderbekräftelse på kursbokningen per epost. Elevens personnummer används för att preliminärboka kunskaps- och körprov hos Trafikverket. En bekräftelse på bokningen av kunskaps- och körprov skickas till elevens folkbokföringsadress.
Preliminärbokade kunskaps och körprov av/ombokas senast 24h innan prov om elevens kunskaper är otillräckliga.
Lektioner och boende kan komma att av/ombokas om betalning ej erhållits.
Om du ej erhållit körkortstillstånd innan kursstart måste starten senareläggas alternativt kursen ombokas. Förskottsbetalade lektioner är giltiga upp till 4 år.

Betalning

Vid internetbokning så skickas en orderbekräftelse med en länk till nedanstående betalningsalternativ.

Kortbetalning

Du kan betala med Visa eller MasterCard. När du betalar med kreditkort hanteras betalningen av vår betalningspartner NETS.

Faktura

Faktura skickas med e-post.

Delbetalning

Genom vårt samarbete med Resurs Bank kan du delbetala ditt köp. Du väljer själv hur stort köputrymme du vill ha (upp till 50 000 kr). Ditt köputrymme läggs upp på ett konto hos ’Resurs Bank’.
I kassan väljer du betalningsalternativet delbetalning och hur många månader du vill dela upp betalningen på. När du sedan bekräftar ditt köp och din ansökan om delbetalning, gör ’Resurs Bank’ en sedvanlig kreditprövning. Du får besked direkt om din ansökan har godkänts, därefter slutför du köpet.

Grundkraven för att ansöka om delbetalning är följande:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har en stadigvarande inkomst av tjänst.
 • Du har minst 120 000 kr i årsinkomst.
 • Du har inga betalningsanmärkningar.

Betalningsvillkor

 • Betalning av intensivpaket ska vara oss tillhanda 14 dagar innan kursstart.
 • Betalning av enstaka lektioner, handledarkurs samt riskettan ska genomföras direkt vid bokningstillfället.
 • Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% per år.

Kundens skyldigheter vid bokningen
Kunden är skyldig att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal, som är av väsentlig betydelse för kunden, skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

Körkortstillstånd
För att få ta körlektioner samt köra upp måste eleven ha körkortstillstånd. Eleven ansvarar själv för att se till så detta erhållits innan kursstart och är giltigt under kurstiden och körprov.

Ombokning

Vid ombokning tillkommer eventuella prishöjningar.

Ombokning av:

 • intensivkurs måste ske senast 7 dagar innan kursstart
 • enstaka körlektion måste ske senast kl. 13:00 vardagen innan
 • teorilektion kan fritt ombokas till valfritt tillgängligt tillfälle
 • handledarkurs måste ske senast kl. 13:00 dagen innan
 • riskettan måste ske senast kl. 13:00 dagen innan.

Avbokning inom 14 dagar

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar efter det att Trafikskolan i Norberg har bekräftat att du har en plats reserverad på en kurs hos oss.

 • Meddelande om avbokning kan lämnas skriftligen via e-post eller muntligen
 • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till
 • Du behöver inte ange några skäl till varför du utnyttjar ångerrätten
 • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften inom 30 dagar från det att du lämnat ditt ångermeddelande
 • Även kreditköp och kreditavtal upphör att gälla om du utnyttjar din ångerrätt
 • Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten
 • Ångerrätten gäller inte för inkvartering enligt distansavtalslagen. Därför medför köp av logi hos oss inte lagstadgad ångerrätt.

Avbokning innan utbildningen har påbörjats

Anmälan är bindande. Om deltagare avbokar sin kurs efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift på 10% av kursavgiften.

Vid avbeställning av enstaka körlektion har trafikskolan inte rätt till ersättning, om avbeställningen sker senast klockan 13.00 vardagen innan lektionstid. Vid senare avbeställning har trafikskolan rätt till ersättning för förlust på grund av att trafikskolan har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget.

Studieavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, ombokas dina resterande lektioner till nästa lämpliga kurstillfälle.

Vid avbokning pga. sjukdom tillämpas avbokningsregler enligt ovan.

Inställd kurs

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften.

Sjukdom eller förhinder

Om tillgången på körlektioner blir mindre än efterfrågan p.g.a. sjukdom, förhinder eller annan anledning, så kan lektioner ombokas till andra trafiklärare och/eller tider. Vid ombokning prioriterar vi de elever som har ett positivt lektionssaldo och störst behov av lektioner med avseende på provtider och andra omständigheter.

Reklamation

Vi är anslutna till branschorganisationen STR. Det innebär att du som kund är skyddad genom STR´s reklamationsnämnd.

Minimiålder för bokning

För att boka/ingå avtal måste kunden vara minst 18 år. Kund under 18 år måste ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personnummer för att göra en bokning.

Legitimation

Eleven ansvarar själv för att giltig legitimation medtas vid incheckning, riskettan, risktvåan, teoriprov, körprov samt handledarkurs.