Ta körkort med ADHD, Asperger eller Dyslexi

ADHD, Asperger och Dyslexidiagnoser är vanligt och hos oss erbjuds alla som önskar en individuellt anpassad undervisning med tydlig och konkret pedagogik. En diagnos är inte nödvändig för att få hjälp och stöd.

Våra intensivkurser är roliga, väl avvägda och strukturerade med avgränsade, tydliga arbetsuppgifter. Under körlektionerna tar vi hänsyn till uthållighet och ger kortfattade och entydiga instruktioner. Du får påtaglig, tät och återkommande feedback, främst i form av uppmuntran och beröm samt personligt stöd och hjälp av lärare och annan personal.

Tänk på att:

  • Vid bokning och kursstart nämna speciella önskemål och att du kan behöva extra stöd.
  • Vid din första körlektion prata med din trafiklärare för att vi tillsammans ska kunna jobba med det du brukar ha svårt med. Du har möjlighet att själv påverka hur utbildningen ska se ut.
  • Om du behöver få något förklarat, fråga.

OBS!

Vi kan inte anpassa kraven men vi kan ansöka om förlängt eller muntligt teoriprov. Du kan behöva extra tid till vissa uppgifter vilket till exempel kan innebära att du erbjuds extra körlektioner, extra enskilda teorilektioner samt framflyttade prov.

Vill du själv ansöka om anpassat prov med exempelvis förlängd provtid eller muntligt prov, följ denna länk för att hitta rätt.

Välkommen!

Ta körkort med ADHD, Dyslexi eller Asperger